11. Brood & Bruik

 • Slaap! Slaap! Dat je moge slapen in de sintels! (p.147)

 • Tarwebrood en kroost van Ibdarsen. (p.147)

 • De johannesbroodboom maakt (pas) lawaai als hij oud is. (p.147)

 • Als brood niet wordt gekauwd, kan het niet worden doorgeslikt. (p.149)

 • De eigenaar van een heel brood teert op de eigenaar van een half. (p.149)

 • Wie het deeg kneedt, bakt het, wie het baart, voedt het op. (p.150)

 • Hij die gewoon is te bedelen, bedelt zelfs op de ‘imran’. (p.151)

 • Hij die wacht zal geen honger kennen. (p.151)

 • Mond van vuur, handen van deeg. (p.152)

 • Een volle buik bekommert zich niet om de lege. (p.153)

 • De man met de grote buik eet alles op of laat alles staan. (p.153)

 • In de tong zit geen bot. (p.154)

 • Wie rekent op de buurman blijft zonder avondmaal. (p.154)

 • De slager dineert met knolraap. (p.156)

 • Wie geeft zijn soeplepel weg op een feestdag. (p.156)

 • Wie honing wil, moet bijen verdragen. (p.157)

Kies hier het hoofdstuk voor beeld- en geluidfragmenten