Andreas Michalsen

Andreas Michalsen

Prof. Dr. Andreas Michalsen is professor klinische complementaire geneeskunde in het universitair medisch centrum Charité Berlijn en hoofd van de afdeling interne en complementaire geneeskunde in het Immanuel Kanthaus Berlin.

Terug naar boven