Briefroman Het doek Een ontmoeting De kunst van de roman