Persstatement inzake juridische procedure

20 maart 2015

Ambo|Anthos neemt verantwoordelijkheid om het intellectueel eigendom van auteurs te beschermen

Ambo|Anthos uitgevers en Saskia Noort hebben besloten de juridische procedure tegen De Crime Compagnie en Liselotte Stavorinus wegens inbreuk auteursrecht te sluiten. Het voorleggen van deze zaak aan de rechter is volgens Ambo|Anthos de aangewezen manier geweest om bescherming van intellectueel eigendom op de kaart te zetten en te verdedigen.

‘Wij wisten van tevoren dat het een zaak was die juridisch lastig was, maar zijn blij dat Saskia deze stap met ons heeft gezet. Het is voor ons een principiële kwestie en ook in de toekomst zullen wij pal staan voor de belangen van onze auteurs, desnoods opnieuw met een gang naar de rechter,’ aldus Chris Herschdorfer, directeur-uitgever van Ambo|Anthos. 

We zien dat de rechter het auteursrecht vanuit een andere invalshoek bekijkt en daarmee toestaat dat het eenieder in de toekomst vrijstaat om in ruime mate te kopiëren uit succesvol ander werk. Geen oog hebben voor de bescherming van het creatieve werk van Saskia Noort en de formalistische, juridische invalshoek van de rechter hebben ons in dit geval doen besluiten de procedure niet verder door te zetten. Wij constateren dat de rechter heeft bevestigd dat er sprake is van een groot aantal gelijkenissen, maar helaas dreigt met de uitspraak wel heel veel mogelijk te worden op het gebied van intellectueel eigendom.

De aanklacht was dat de grote hoeveelheid overeenkomstige elementen binnen de opbouw, karakterstructuren, locaties, scènes en plotwendingen niet op toevalligheid kon berusten, maar dat er moedwillig gekopieerd is uit een eerder zeer succesvol gebleken thriller De eetclub van Saskia Noort. Voor ons is evident dat het onderlinge verband tussen zoveel elementen niet toevallig in twee boeken kan voorkomen.

Ook in de toekomst blijft het voor ons en onze fondsauteurs, en voor de gehele boekenbranche, een belangrijk vraagstuk waar de grens mag worden getrokken tussen inspiratie opdoen en nabootsen. Hoeveel verhaalelementen mogen gekopieerd worden om het nog een eigen oorspronkelijk creatief werk te mogen noemen? Dit grijze gebied zal wat ons betreft nu en in de toekomst moeten worden blijven getoetst en vastgesteld.

Lees hier het exclusieve interview met Chris Herschdorfer, directeur-uitgever van Ambo|Anthos, en Saskia Noort in NRC Handelsblad van 20 maart 2015.

Volg ons op Instagram