Koning ontvangt 1e exemplaar Wereldgeschiedenis van Nederland

30 augustus 2018

Deze week verschijnt Wereldgeschiedenis van Nederland. Een groot overzichtswerk van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis dat nieuw licht werpt op onze nationale geschiedenis. Woensdag 29 augustus nam koning Willem-Alexander het symbolische eerste exemplaar in ontvangst tijdens een werkbezoek aan het Huygens ing.

‘Vergeet wat u op school aan geschiedenis geleerd hebt. Door aandacht voor internationale verbanden en vergelijkingen is ons beeld van het verleden de afgelopen decennia grondig op de schop gegaan. Het verleden is radicaal vernieuwd.’ Zo schrijft hoofdredacteur Lex Heerma van Voss in het voorwoord van het boek. Wereldgeschiedenis van Nederland vertelt het wereldwijde verhaal van onze geschiedenis; van oermens Krijn tot orkaan Irma op Sint Maarten. Meer dan honderd Nederlandse historici – van jong tot oud, van aanstormend tot alom geroemd – komen in dit boek aan het woord over uiteenlopende en vaak controversiële onderwerpen.

Dit unieke boek geeft een verrassende internationale kijk op de koers die ons land door de eeuwen heen heeft gevaren en laat aan de hand van talloze ontwikkelingen en gebeurtenissen zien hoezeer de Nederlandse geschiedenis verbonden is met de wereld. Doorspekt met de nieuwste inzichten uit de nationale en internationale geschiedschrijving is Wereldgeschiedenis van Nederland een rijk geïllustreerd standaardwerk dat stof tot nadenken geeft over de internationale wortels van onze nationale identiteit.

Over Huygens ING

Huygens ing is een knaw-onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Het ambitieuze project stond onder redactie van Marjolein ’t Hart, Marijcke Schillings, Karel Davids, Karwan Fatah-Black, Leo Lucassen, Jeroen Touwen en hoofdredacteur Lex Heerma van Voss. Met bijdragen van gerenommeerde wetenschappers als Beatrice de Graaf, Lotte Jensen en Nicoline van der Sijs, en aanstormende namen als Feike Dietz, Nina Geerdink, Ronald Kroeze en Melvin Wevers biedt Wereldgeschiedenis van Nederland een unieke staalkaart van wat Nederland op het gebied van geschiedschrijving te bieden heeft. Op vrijdag 31 augustus wordt het boek officieel gepresenteerd in DeBalie, Amsterdam.

Overzicht van opmerkelijke jaartallen en onderwerpen besproken in het Wereldgeschiedenis van Nederland:

 • -70.000 oermens Krijn is de eerste geregistreerde bewoner van Nederland
 • -55  Julius Caesar wordt de eerste massamoordenaar van Nederland
 • 650 Friezen onderhouden handelsconnecties tot Egypte aan toe
 • 834 Vikingen uit Scandinavië vallen haast jaarlijks Dorestad aan, maar de stad blijft nog heel lang een bloeiende internationale handelsplaats
 • 1217 Mythevorming rond Nederlandse kruistocht richting het Midden-Oosten, maar die heeft in werkelijkheid nooit plaatsgevonden
 • 1296 Dood van ‘onze’ graaf Floris V, het ongewilde gevolg van bemoeizucht Engelse koning
 • 1507 Monnik Johannes Ruysch, ‘eerste Nederlander’ in Amerika
 • 1566 Nederlanders kopiëren beeldenstorm naar Frans voorbeeld
 • 1628 Braziliaanse indianen, bondgenoten van de Nederlanders rond Bahia, reizen af naar Amsterdam
 • 1777 Nederland verleent goedkeuring aan volkerenmoord op een inheemse bevolkingsgroep van Zuid-Afrika (de San)
 • 1782 Petitie om de vs als soevereine staat te erkennen leidt tot rumoer in Nederland
 • 1865 New Yorkse schrijfster bedenkt sage van Hansje Brinker die Nederland zou hebben behoed voor overstroming
 • 1870 Doodstraf wordt afgeschaft in Nederland, maar blijft in Nederlands-Indië gehandhaafd tot de onafhankelijkheid van Indonesië
 • 1923 Koningin Wilhelmina wordt ‘moeder van Hongaren’ vanwege hulp aan Hongaarse kinderen
 • 1932 Conimex maakt Nederland vertrouwd met de Oosterse keuken
 • 1936 Nederlandse vrijheidsstrijders tegen Franco verliezen hun Nederlanderschap
 • 1951 Grote emigratiegolf uit Nederland naar Australië
 • 1953 Deltawerken te danken aan buitenlandse kennis
 • 1967 Nederlandse Dolle Mina’s fluiten – in navolging van Amerikaanse feministes – mannen na op straat
 • 1976 Nederlands Lockheed-schandaal met Prins Bernhard leidt tot nieuwe anti-corruptiemaatregelen in de Verenigde Staten
 • 1980 Amsterdammers geven Duitsers ‘kraakles’ in Berlijn
 • 2017 Nederlanders houden – zoals vaak bij hulpacties voor voormalige koloniën – massaal de hand op de knip bij nationale hulpactie Sint Maarten

Volg ons op Instagram