Boeklancering Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland

18 oktober 2022

Op 15 oktober presenteerden Leo Lucassen, Lex Heerma van Voss en een aantal collega’s het boek Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland tijdens het Geschiedenisfestival in Haarlem. Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland is een uitgave van de KNAW-onderzoekinstituten Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Het boek is tevens de opvolger van het succesvolle boek de Wereldgeschiedenis van Nederland. 


Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland

Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland

De Nederlandse geschiedenis is nauw verbonden met die van de wereld als geheel. Door migratie, handel en kennisuitwisseling beïnvloedden mensen elkaar over grotere afstanden en intensiever dan we lang dachten. Het succesvolle Wereldgeschiedenis van Nederland toonde hoe internationaal de geschiedenis van Nederland écht was. Naast de meer dan honderd verhalen over de verstrengeling van de Nederlandse geschiedenis met die van de gehele wereld die daarin verteld werden, zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden. Ruim voldoende voor een kloek vervolg.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 54,99 met gratis verzending.

Bestellen

Volg ons op Instagram