In het boek getiteld Het verraad van Anne Frank wordt de indruk gewekt dat de joodse notaris Arnold van den Bergh de verrader is van Anne Frank, haar familie en de andere onderduikers van het Achterhuis. Op grond van deskundige reacties zijn wij tot het inzicht gekomen dat de conclusie van het onderzoeksteam, als zou Arnold van den Bergh zeer waarschijnlijk de verrader zijn, onvoldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal. Aan eenieder die zich door dit boek gegriefd voelt bieden wij onze verontschuldigingen aan. Dit geldt speciaal voor de nabestaanden en verdere familie van Arnold van den Bergh.

Ambo|Anthos uitgevers