Er is wél een alternatief Er is wél een alternatief Op zoek naar de verstrooide tijd Op zoek naar de verstrooide tijd Tegen de tijd Tegen de tijd Tegen de tijd