Jan Baars

Jan Baars is als bijzonder hoogleraar ouder worden & levensloop verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en doceert wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg. Van zijn hand verscheen Het nieuwe ouder worden.

www.janbaars.nl

Boeken van Jan Baars