Ethica cursus met Maarten van Buuren in Soest

27 januari 2018 - 9 juni 2018
14:00 - 16:00


Grand café Soestdijk
Vredehofstraat 6
3761 HB, Soest
Bekijk kaartje

Maarten van Buuren is hoogleraar Franse literatuur aan de Universiteit Utrecht en vertaler. In 2008 verscheen zijn bestseller Kikker gaat fietsen!, een verslag van zijn worsteling met depressies, en in 2012 De afrekening, een kritische beschouwing over het gewapend verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Samen met Joep Dohmen schreef hij twee boeken, De prijs van de vrijheid en Van oude en nieuwe deugden. In 2016 verscheen Spinoza, filosoof van de vrijheid en dit najaar brengt van Buuren een nieuwe vertaling uit van Spinoza’s Ethica.

Spinoza

Baruch de Spinoza (1632-1677) wordt algemeen beschouwd als de beroemdste en invloedrijkste filosoof die ons land ooit heeft gekend. In zijn bekendste werk, de Ethica, onderzoekt Spinoza op welke manier de mens zijn vrijheid kan verwerven, een voor die tijd revolutionaire boodschap.

Spinoza is even ingewikkeld als beroemd. Zijn Ethica geldt als onleesbaar. In Spinoza, filosoof van de vrijheid (maart 2016) werpt Maarten van Buuren een verhelderend licht op Spinoza’s moeilijk doordringbare filosofie. Hij toont de vijf pijlers waarop Spinoza’s denken berust: streven naar zelfbeschikking, ontplooiing van macht, volgen van de intuïtie, samenwerking met anderen en vooral streven naar vrijheid. In deze oproep schuilt zijn blijvende actualiteit. Van Buuren plaatst Spinoza op toegankelijke wijze tussen filosofen die grote invloed hadden op zijn denken zoals Descartes, Hobbes en Hugo de Groot. Hij laat zien wat de kern is van Spinoza’s ethiek: bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met de wereld en met zichzelf. Alleen dan kan de mens gelukkig worden.

In Ethica (oktober 2017) is Maarten van Buuren uitgegaan van een nauwkeurige analyse van Spinoza’s terminologie. Dat heeft een vertaling opgeleverd die het Latijnse origineel dichter dan ooit benadert en tevens een nieuw en verhelderend licht werpt op de sleutelbegrippen van Spinoza’s denken. De vertaling wordt begeleid door verklarende aantekeningen en een samenvatting. Deze nieuwe editie is een must voor alle liefhebbers van Spinoza en filosofie.

Cursus

Tijdens vijf cursusbijeenkomsten zal Maarten van Buuren de vijf Delen van de Ethica verklaren aan de hand van de nieuwe inzichten die tijdens zijn vertaling naar boven zijn gekomen. 

Cursusprijs: € 125,00 

Datum: Zaterdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
2017: 27/1
2018: 31/3 – 14/4 – 28/4 – 26/5 -9/6.

Plaats: Bovenetage Grand Café Soestdijk, Vredehofstraat 6, 3761 HB Soest.

Informatie: www.spinozakringsoest.nl