Daan Roovers op het Nationaal Decanen Symposium

21 september 2017
09:00 - 14:30


Lutherse kapel
Singel 411
, Amsterdam
Bekijk kaartje

Bildung als basis voor de toekomst

Daan Roovers zal  ingaan op de betekenis van het begrip bildung en de achtergrond ervan.

Tijdens hun studietijd moeten studenten in korte tijd veel kennis en vaardigheden opdoen. Ze bereiden zich met een vakopleiding voor op een arbeidsmarkt die razendsnel verandert, die voortdurend nieuwe expertise en nieuwe competenties vergt en waarin robots mogelijk grote delen van het werk zullen overnemen. Hoe bereiden we studenten voor op een wereld waarin zoveel onzeker is?

Naast de noodzakelijke kennisoverdracht, competentieontwikkeling en praktijkervaring die een reguliere opleiding biedt (Ausbildung) is het zeer van belang om scholieren en studenten te begeleiden in hun persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming (Bildung). Aan de basis van deze persoonlijke ontwikkeling ligt een brede kenniswereld waarin je leeft. Maar meer nog dan kennis gaat het om de vorming van perspectief en je houding in de samenleving. Met behulp van Bildung ontwikkel je je vermogen om te kunnen gaan met vrijheid, met het onbekende, met de toekomst.

Deze openheid naar de toekomst is een van de belangrijkste unieke vermogens van de mens, aldus Hannah Arendt. In plaats van scholieren en studenten alleen toe te rusten met doelgerichte vaardigheden voor de arbeidsmarkt, moeten we ons toeleggen op Bildung, om ze voor te bereiden op een samenleving die er nog nÍet is en waarvan niemand weet hoe die zal zijn: door niet alleen hun skills, maar door ook de studenten zélf te vormen.

 

Daan Roovers (1970) is filosoof en doceert publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkt als trainer voor de Denkacademie, programmamaker voor omroep Human en debatvoorzitter in de Rode Hoed. Eerder was zij hoofdredacteur bij Filosofie Magazine. Ze studeerde geneeskunde en filosofie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Ze spreekt en schrijft over filosofie, politiek, media, opvoeding, onderwijs en feminisme en werkt aan een onderzoek over de ontwikkeling van de publieke opinie.

Samen met René Gude schreef ze Kleine geschiedenis van de filosofie (2010). Onlangs verscheen haar essay Mensen maken; Nieuw licht op opvoeding (uitg. Ambo 2017). Ze was initiatiefnemer van onder andere de G8 van de Filosofie (2014), en staat aan de basis van het TV-programma What’s the Right Thing to Do? met Michael Sandel (Human, 2017).